Sant Pere del Burgal

Monestir a Escaló: Sant Pere del Burgal

Història

Sant Pere del Burgal és un conjunt monàstic que constitueix un dels exemples més interessants dels monestirs altomedievals catalans. Primerament, va ser carolingi, després una abadia benedictina femenina, encara que en els seus últims anys era un priorat masculí. És un edifici restaurat de tres naus, amb la central més elevada que les laterals, de les quals es conserven els murs perimetrals i la separació entre la nau central i la lateral nord. L’església està capçada per tres absis a llevant i per un absis semicircular a ponent, dividit en dos nivells, ambdós coberts amb voltes de quart d’esfera.

Arquitectura

Tot plegat cal situar-ho dins les formes d’arquitectura llombarda del segle XI. A l’absis hi podem trobar Llúcia de la Marca, esposa d’Artau I del Pallars Sobirà, el fet que hi hagués una dona pintada és un fet excepcional en aquella època i marcava la seva autoritat.

Sant Pere del Burgal es anomenat per primer cop el 859 quan era propietat del comte de Tolosa, encara que posteriorment va passar a ser titularitat del monestir de Gerri.

El monestir de Sant Pere del Burgal va tancar l’any 1836 amb la desamortització de Mendizábal

Bé d’interès cultural nacional

Actualment, és un Bé Cultural d’Interès Nacional. Hi han reproduït les pintures murals. Les representacions de les pintures murals originals atribuïdes al mestre Pedret, estan al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Com arribar a Sant Pere del Burgal?

S’hi pots arribar amb una caminada curta de 20 minuts des del pont d’Escaló, es troba a l’altre costat del riu, cap a l’est.

A Escaló també podràs visitar la vila closa i la torre de guaita.

 

 

Leave a comment