Sant Pere del Burgal

Sant Pere del Burgal és un conjunt monàstic benedictí que constitueix un dels exemples més interessants dels monestirs altomedievals catalans. És un edifici restaurat de tres naus, amb la central més elevada que les laterals, de les quals es conserven els murs perimetrals i la separació entre la nau central i la lateral nord. L’església està capçada per tres absis a llevant i per un absis semicircular a ponent, dividit en dos nivells, ambdós coberts amb voltes de quart d’esfera. Tot plegat cal situar-ho dins les formes d’arquitectura llombarda del segle XI. Hi han reproduït les pintures murals. Les representacions de les pintures murals originals atribuïdes al mestre Pedret, estan al MNAC. S’hi pots arribar amb una caminada de 20 minuts des del pont d’Escaló